Voldgaden_2014

Vestvolden – en del af Københavns Befæstning.

Københavns Befæstning var i sin tid et af de største fæstningsværker i Europa. Det er stadig en af de bedst bevarede storbyfæstninger, og Vestvolden er en del af den – en attraktion i verdensklasse.

Vestvolden er et stykke Danmarkshistorie. Hvidovre deler den med 4 andre kommuner, men i hver sin kommune har volden sit eget, både bygningsmæssige og historiske særpræg  –  og dette lokale særpræg skal Hvidovre selv profilere og formidle. Der kan således skabe en sammenhængende oplevelse af  Vestvolden som både park, rekreativt område og kulturhistorisk oplevelse.
For de der ønsker en gå- eller cykeltur i grønne omgivelser langs rindende vand, indgår Vestvolden på fornemste vis i Hvidovres øvrige grønne tilbud. Men selv den bedste skov bliver uindbydende og ufarbar hvis den ikke vedligeholdes. Stier skal ryddes, den tætte underbevoksning skal holdes nede og de historiske anlæg holdes ryddet for vegetation, således at de indgår i en spændende helhed.

Denne side skal medvirke til at også historien bliver en del af den rekreative brug af Vestvolden i Hvidovre.

Her kan du finde meget mere om  hele Københavns Befæstning og baggrunden for den.

www.vestvolden.info